05-12-2017 - Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για πρόγραμμα μισθοδοσίας.
20-10-2017 - Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς δαφόρων υλικών.   
20-10-2017 - Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για εκτυπωτή.     
20-10-2017 - Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για εκτυπωτή.
18-10-2017 - Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς αμάνικων ενδυμάτων.
18-10-2017 - Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς αμάνικων ενδυμάτων.
18-10-2017 - Πρόσκληση για Ηλεκτρηκές σκούπες.
28-09-2017 - Πρόσκληση για μεμβράνες
28-09-2017 - Πρόσκληση για καθίσματα
28-09-2017 - Πρόσκληση για υλικά βιβλιοπωλείου στο ΚΔΑΠ-ΦΛΆΜΠΟΥΡΟΥ
28-09-2017 - Πρόσκληση για συντήρηση πυροσβεστήρων
28-09-2017 - Πρόσκληση για υλικά χειροτεχνίας στο ΚΔΑΠ-ΜΕΑ 
28-09-2017 - Πρόσκληση για υλικά χειροτεχνίας στο ΚΔΑΠ-ΦΛΆΜΠΟΥΡΟΥ
28-09-2017 - Πρόσκληση για διάφορα υλικά
28-09-2017 - Πρόσκληση υλικών χρώματισμού
28-09-2017 - Πρόσκληση  Εργασιών Χρωματισμού
28-09-2017 - Πρόσκληση  Συντήρησης Οχημάτων
28-09-2017 - Πρόσκληση  Ανταλλακτικών Οχημάτων
28-09-2017 - Πρόσκληση Προμήθειας Μεταλλικών Κατασκευών
19-09-2017 - Πρόσκληση υλικών καθαριότητας
31-07-2017 - Πρόσκληση για release (παροχή υπηρεσιών παραχώρησης δικαιώματος χρήσης).
31-07-2017 - Πρόσκληση Υπηρεσιών Μηχανογραφικής Υποστήριξης 
12-05-2017 - Πρόσκληση  Λογιστικών Υπηρεσιών

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?