28/11/2018 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συντήρησης οχημάτων του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" (υπηρεσίες).
28/11/2018 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συντήρησης οχημάτων του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" (ανταλλακτικά).
09/10/2018 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών βαθμονόμησης και ρύθμισης ταχογράφου.
17/09/2018 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών δικηγόρου εκπροσώπησης της επιχείρησης στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης.
07/06/2018 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών Προσαρμογής στο νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων GDPR.
27/04/2018 - Πρόσκληση για λογιστικές υπηρεσίες
19/04/2018 - Πρόσκληση για υπηρεσιών μηχανογραφικής υποστήριξης
19/04/2018 - Πρόσκληση για release
16/04/2018 - Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς εξοπλισμό.
16/04/2018 - Πρόσκληση οικονομικής προσφοράς για ελαστικά λεωφορείου.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?