Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας βρίσκεται συνεχώς δίπλα στον πολίτη.

 

Ανακοινώσεις

Ενημέρωση των Τοπικών Κοινωτήτων για το πρόγραμμα «Άθληση για Όλους»
2023-05-18 14:29                Αξιότιμοι πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Φλώρινας, σας ενημερώνουμε ότι η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας προτίθεται να αποστείλει εκ νέου αίτημα στην Γενική Γραμματεία ...
Πίνακες κατάταξης για το πρόγραμμα προεργασίας Δ.Υ.Π.Α.
2023-04-10 09:46 Πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη δύο (2) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως 7 μηνών, για το προγράμμα του ΔΥΠΑ με τίτλο "Πρόγραμμα προεργασία περιοχών ...
Τελικοί Πίνακες Κατάταξης για τις θέσεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής
2023-02-08 13:20 Τελικοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη δώδεκα (12) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία αποζημίωση, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα προγράμματα ...
Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για τις θέσεις ΠΕ Φυσικής Αγωγής
2023-01-23 17:38 Προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη δώδεκα (12) ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία αποζημίωση, διάρκειας έως 8 μηνών, για τα προγράμμα...