Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας βρίσκεται συνεχώς δίπλα στον πολίτη.

 

Ανακοινώσεις

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ3/2023
2023-12-15 11:25 Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Φλώρινας ανακοινώνει τους Πίνακες κατάταξης, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. ΣΟΧ 3/2023 με αριθ. πρωτ. 2496/22.11.2023 Ανακοίνωση της Κ.Ε.ΔΗ.ΦΛΩ. για την πρόσληψη προσωπικού ...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ3/2023
2023-11-27 12:26 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση της Δράσης   «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕ...
Αποτελέσματα της ΣΟΧ 2/2023 Προκήρυξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας
2023-10-13 13:08 Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Φλώρινας ανακοινώνει τους Πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέων σύμφωνα με την υπ΄αριθ. ΣΟΧ 2/2023 με αριθ. πρωτ. 2087/15.09.2023 Ανακοίνωση της Κ.Ε.ΔΗ.ΦΛΩ. ...
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
2023-10-10 14:18 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 (ΦΕΚ 77/30.3.1981 Τ.Α’) περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διε...