Στην υπηρεσία του πολίτη

Ψήφισμα συλλυπητηρίων για το θάνατο της υπαλλήλου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, Μαυροπούλου Αργυρώ.
2021-08-25 11:18   Ο Πρόεδρος, το Δ.Σ. και οι εργαζόμενοι της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας εκφράζουν την βαθιά οδύνη τους για την απώλεια της υπαλλήλου της επιχείρησης, Μαυροπούλου Αργυρώ, η οποία μετά από ...
Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021
2021-08-20 12:21 Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών για την κάλυψη απρόβλεπτων και επέιγουσων αναγκών, σύμφωνα με το άρθρ. 207/4820 (ΦΕΚ 130/Α/23-7...