Προγράμματα

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο λειτουργεί από το 2002, παρέχει βοήθεια και υποστήριξη στο σπίτι εκεί που υπάρχει ανάγκη, ενθαρρύνοντας την ίδια στιγμή τους ωφελούμενους ηλικιωμένους, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν , να συμμετέχουν δημιουργικά σε ομαδικές δραστηριότητες µε στόχο την αποφυγή φαινομένων στέρησης της ανθρώπινης επαφής και μοναξιάς.

 

Το πρόγραμμα αυτό προτοεφαρμόστηκε το έτος 2002 και συνεχίζει να λειτουργεί απρόσκοπτα. Το Κ.Η.Φ.Η. απευθύνεται σε ηλικιωμένους, μη δυνάμενους να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες - άνοια κ.τ.λ.), τους οποίους το περιβάλλον που τους φροντίζει εργάζεται η αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

 

Με την λειτουργία της κοινωνικής δομής Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) στο Δήμο Φλώρινας και συγκεκριμένα στην  Τ.Κ. Φλαμπούρου, η οποία ιδρύθηκε το 2003, αφενός απασχολούνται παιδιά ηλικίας 5-12 ετών εκτός σχολικού ωραρίου και ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή, αφετέρου εξυπηρετούνται γονείς που διαμένουν στην περιοχή, βοηθώντας ουσιαστικά την εναρμόνιση του οικογενειακού και επαγγελματικού βίου.

 

Με την λειτουργία της κοινωνικής δομής Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με αναπηρίες (Κ.Δ.Α.Π.με.Α.) στο Δήμο Φλώρινας και συγκεκριμένα στην οδό Μοναστηρίου 55 στην Φλώρινα, η οποία ιδρύθηκε το 2017, αφενός απασχολούνται παιδιά (αριθμός ανάλογος µε την άδεια λειτουργίας τους, δηλαδή 25 παιδιά με αναπηρίες)  ανεξαρτήτου ηλικίας εκτός σχολικού ωραρίου και ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή, αφετέρου εξυπηρετούνται γονείς που διαμένουν στην περιοχή, βοηθώντας ουσιαστικά την εναρμόνιση του οικογενειακού και επαγγελματικού βίου.

Η Επιχείρηση στο πλαίσιο της λειτουργίας της υλοποιεί δραστηριότητες ανοικτής  ελεύθερης συμμετοχής και προγράμματα μαζικού αθλητισμού, γενικού περιεχομένου σωματικής εξάσκησης (γυμναστικής),  οργανώνει τμήματα εκμάθησης βασικών δεξιοτήτων στα δημοφιλή αθλήματα. Τα προγράμματα αυτά συνδυάζονται με τις αθλητικές  συμμετοχές , την οργάνωση των αθλητικών και διάφορων τουρνουά-διοργανώσεων καθώς και ημερίδες με αθλητικό περιεχόμενο.

 

 

Στις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης συμπεριλαμβάνονται προγράμματα και μέτρα που στοχεύουν στην ανάπτυξη και βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων και στην προώθηση στην απασχόληση. Τα προγράμματα στοχεύουν σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες στην αγορά εργασίας που διαθέτουν κοινά ηλικιακά ή άλλα χαρακτηριστικά

Tο Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων και υλοποιείται  στο σύνολο της χώρας.

Το πεδίο εφαρμογής του ΤΕΒΑ εξειδικεύεται στην Ελλάδα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ I). Η εφαρμογή του Προγράμματος ολοκληρώνεται την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω Κοινωνικών Συμπράξεων και οι ωφελούμενοι επιλέγονται σύμφωνα με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας σε συνεργασία με το Δήμο
Φλώρινας, συμβάλει έμπρακτα στη στήριξη των ευπαθών ομάδων του Δήμου
(μοναχικών ηλικιωμένων ατόμων καθώς και ατόμων με κινητικά προβλήματα),
παρέχοντας υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της μεταφοράς των δημοτών οι οποίοι
αδυνατούν να μεταβούν προς τα εμβολιαστικά κέντρα.

 

 

 

 

 

 

Αφήστε τους πελάτες σας να κάνουν εγγραφή για τις αποκλειστικές προσφορές σας.