Αφήστε τους πελάτες σας να κάνουν εγγραφή για τις αποκλειστικές προσφορές σας.

Το όραμά μας..

 

Προώθηση αξιών για την ανθρώπινη ζωή, το περιβάλλον, το πολιτισμό και την κοινωνία.

 

Αποστολή της Επιχείρησης αφορά την εκπόνηση και την εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης για την ανάπτυξη της περιοχή του διευρυμένου Δήμου Φλώρινας.

 

Στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού των εργαζομένων μας για την καλύτερη παροχή βοήθειας και φροντίδας από την παιδική έως την τρίτη ηλικία.

 

Παροχή βοήθειας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με γνώμονα τις εκάστοτε συνθήκες και ανάγκες μέσα από την εφαρμογή μεθόδων βοήθειας μέσω των προγραμμάτων που υλοποιεί η Επιχείρηση.

 

Στόχοι της Επιχείρησης βασίζονται στην ποιοτική ζωή, εξυπηρέτηση, σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον, φροντίδα, βελτίωση, αγάπη και ανάπτυξη.

42

Απασχολούμενοι

8

Προγράμματα

1454

Ωφελούμενοι προγραμμάτων

Χαιρετισμός του Προέδρου

Φίλοι και Φίλες

 

Μέσα από την ιστοσελίδα μας μπορείτε να ενημερώνεστε για τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας, οι οποίες έχουν καθαρά και μόνο κοινωνικό χαρακτήρα.

 

Στόχος μας είναι η στήριξη των κοινωνικών δομών του Δήμου με την λειτουργία προγραμμάτων κατ’ εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), όπως το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι που ενισχύει την κοινωνική συνοχή και βελτιώνει την ποιότητα ζωής ηλικιωμένων και ατόμων που χρήζουν κατ’ οίκον βοήθειας και το πρόγραμμα Κ.Η.Φ.Η. (Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) απευθύνεται σε ηλικιωμένους, μη δυνάμενους να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες - άνοια κ.τ.λ.), τους οποίους το περιβάλλον που τους φροντίζει εργάζεται η αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.  Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, του οποίου στόχος είναι η παραγωγική απασχόληση των παιδιών, για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ομάδες εργαστηρίων, καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων.

 

 Το πλάνο δράσης της Επιχείρησης αποτελεί στην ουσία απαραίτητο εργαλείο υποβοήθησης και στήριξης του έργου του Δήμου Φλώρινας για τους συνδημότες του διευρυμένου Δήμου Φλώρινας.

 

Με εκτίμηση,

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ε.ΔΗ.ΦΛΩ.