Προγράμματα Ο.Α.Ε.Δ.

Υλοποίηση προγράμματος για την απασχόληση ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.με.Α.).

 

H Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας συμμετέχει από το 2014 στο πρόγραμμα «Ειδικό τριετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση που αντιστοιχεί στο ύψος των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 2.300 ανέργων Ατόμων με Αναπηρίες (Α.με.Α.), Απεξαρτημένων από εξαρτησιογόνες ουσίες, Αποφυλακισμένων, Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Επιχορήγησης 50 θέσεων Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για Άτομα με Αναπηρίες (Α.με.Α.).» του ΟΑΕΔ,  καθότι ένας από τους καταστατικού σκοπούς της επιχείρησης είναι η εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης.

 

Υλοποίηση προγράμματος για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 – 64 ετών.

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας υλοποίησε το πρόγραμμα "Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55 – 64 ετών από το 2013, δίνοντας την ευκαιρία σε έντεκα (11) άτομα ηλικίας 55 έως 64 ετών να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

 

Υλοποίηση προγράμματος για την απασχόληση ανέργων, στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης.

 

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας υλοποίησε το ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.400 ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στις Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Πελοποννήσου, παρέχοντας τη δυνατότητα ένταξης στο εργατικό δυναμικό σε έξι (6) άτομα.

 

 

Σύνδεσμος: https://www.oaed.gr/proghrammata-anoikhta