Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας βρίσκεται συνεχώς δίπλα στον πολίτη.

 

Ανακοινώσεις

Πίνακες κατάταξης για την πρόσληψη δύο (5) Ατόμων  με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το προγράμμα με τίτλο "Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 ανέργων, ηλικίας 55-67" της ΔΥΠΑ.

 

Αποτελέσματα ανά ειδηκότητα θέσεων που προτάθηκαν: