Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

 

Το πρόγραμμα αυτό προτοεφαρμόστηκε το έτος 2002 και συνεχίζει να λειτουργεί απρόσκοπτα. Το Κ.Η.Φ.Η. απευθύνεται σε ηλικιωμένους, μη δυνάμενους να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες - άνοια κ.τ.λ.), τους οποίους το περιβάλλον που τους φροντίζει εργάζεται η αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

 

Οι υπηρεσίες που παρέχει ημερησίως περιλαμβάνουν:

  • Νοσηλευτική φροντίδα
  • Φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
  • Ατομική υγιεινή
  • Προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης
  • Στο μέτρο του δυνατού, προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων.
  • Ημερήσιο φαγητό.

 

Το Κέντρο Ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων λειτουργεί σε χώρο που εκμισθώνει η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας, επί της οδού Κιλκίς και Καπετανοπούλου γωνίας.

Στο Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων υπάρχει ο πλέον σύγχρονος εξοπλισμός ο οποίος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει : κουζίνα , ενιαίο χώρο καθιστικού με όλα τα απαραίτητα έπιπλα, τηλεόραση κ.λ.π., αίθουσα όπου μπορούν να αναπαύονται οι ηλικιωμένοι, WC και μπάνιο με πρόβλεψη για ΑμεΑ.

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2385046858

 

 

«Η Πράξη υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ ή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ, κατά περίπτωση), μέσω Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020».