ΚΔΑΠ Φλαμπούρου

 

Με την λειτουργία της κοινωνικής δομής Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) στο Δήμο Φλώρινας και συγκεκριμένα στην  Τ.Κ. Φλαμπούρου, η οποία ιδρύθηκε το 2003, αφενός απασχολούνται παιδιά (αριθμός ανάλογος µε την άδεια λειτουργίας τους, δηλαδή 27 παιδιά) ηλικίας 5-12 ετών εκτός σχολικού ωραρίου και ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή, αφετέρου εξυπηρετούνται γονείς που διαμένουν στην περιοχή, βοηθώντας ουσιαστικά την εναρμόνιση του οικογενειακού και επαγγελματικού βίου.

Η υπηρεσίες συνίστανται :

 

  • Φύλαξη
  • Εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών
  • Η ανάπτυξη της κοινωνικότητας
  • Συναισθηματική κάλυψη και ευχάριστη διαμονή
  • Απόκτηση γνώσεων και ψυχαγωγία
  • Δημιουργική απασχόληση και υπαίθριο παιχνίδι
  • Γιορτές και εκδηλώσεις
  • Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες
  • Διοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων

 

Παράλληλα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για τα μαθήματα του σχολείου τους. Το συγκεκριμένο έργο, συμβάλλει µε την υλοποίησή του στην δημιουργία δομών κοινωνικής στήριξης, µε σκοπό την κοινωνική συνοχή και την ένταξη στην αγορά εργασίας των ωφελούμενων μητέρων και στην δυνατότητα απασχόλησης µε την δημιουργία θέσεων εργασίας στη δομή ενώ ταυτόχρονα συντελεί στην αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος και στην αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των δημοτών.

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2385023680

 

«Η Πράξη υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ ή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ, κατά περίπτωση), μέσω Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020».