ΚΔΑΠμεΑ Φλώρινας

 

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία απευθύνονται σε παιδιά / εφήβους / νέους ηλικίας από 5 έως 25 ετών, αλλά και σε ενήλικες με αναπηρία άνω των 50 ετών λόγω του ότι δεν υπάρχουν άλλες δομές στις οποίες μπορούν να εξυπηρετηθούν.


Δεν αποτελούν δομές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Εκτός από τα ειδικά σχολεία, τα ΚΔΑΠμεΑ αποτελούν πανελλαδικά τις μόνες δομές παιδαγωγικού χαρακτήρα που φιλοξενούν παιδιά και άτομα με αναπηρίες αποτρέποντας την ιδρυματοποίηση αυτών των ατόμων. Στη χώρα μας έκαναν την εμφάνισή τους πρώτα τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ΚΔΑΠ το 1996 και λίγα χρόνια αργότερα ακολούθησαν και τα ΚΔΑΠ μεΑ.


Κύριος στόχος είναι να προσφέρουν γνήσια αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου και δημιουργική απασχόληση σε παιδιά και άτομα  με αναπηρία 35% και άνω για όσους δε φοιτούν σε ειδικά σχολεία και σε απογευματινό ωράριο για τα παιδιά που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολεία γενικού πληθυσμού μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου.
Οι δραστηριότητες μπορεί να είναι είτε ατομικές είτε ομαδικές και ο ελεύθερος χρόνος αξιοποιείται με τέτοιο τρόπο, ώστε να ενισχύει τη δημιουργική ικανότητα, που είναι τόσο βασική στη ζωή όλων μας.

Τα ΚΔΑΠμεΑ εξυπηρετούν περιπτώσεις όπως: σύνδρομο Down, νοητική υστέρηση όλων των βαθμίδων, εγκεφαλική παράλυση, ημιπληγία, αυτισμό, ψυχιατρικές παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας, κινητική αναπηρία και διαφόρων ειδών σύνδρομα με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω.
 

Επίσης, στόχος  των ΚΔΑΠμεΑ είναι η κοινωνική ένταξη των εξυπηρετούμενων ατόμων, η υποστήριξη της οικογένειας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής  των παιδιών και των οικογενειών τους και η ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών.

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2385503541

 

«Η Πράξη υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ ή Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ, κατά περίπτωση), μέσω Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020».