Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας βρίσκεται συνεχώς δίπλα στον πολίτη.

 

Ανακοινώσεις

Στις 13 και 14 Αριλίου 2022 και ώρα 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ., η Κοινωφεής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας, σε συνεργασία με το Δήμο Φλώρινας και την Ιερά Μητρόπολη Φλώρινας, θα προβεί σε διανομή προϊόντων, στο χώρο του Κλειστού Γυμναστηρίου -  Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου (Δ.Α.Κ) , στο τέρμα της λεωφόρου Μοναστηρίου.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται από την «Κοινωνική Σύμπραξη της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας» με την παραλαβή να γίνεται απο την Π.Ε. Φλώρινας, ως επικεφαλή έταιρο και τη διανομή τους από την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμυ Φλώρινας, τον Δήμο Φλώρινας και την Ιερά Μητρόπολη Φλώρινας.

Οι δικαιούχοι του προγράμματος ΤΕΒΑ - ΚΕΑ θα παραλάβουν τα προϊόντα με την επίδειξη της απόφασης έγκρισης ΚΕΑ ή του ΑΜΚΑ του μέλους της αίτησης που παραλαμβάνει και σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης των ίδιων, με επιπλέον κατάθεση εξουσιοδότησης ετέρου προσώπου (δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής) και επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

 

Μεθοδολογία Διανομής «Drive Through»

Λόγω της τρέχουσας κατάστασης και της πανδημίας Covid-19, οι δικαιούχοι θα προσεγγίσουν το σταθερό σημείο διανομής (Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο) αποκλειστικά με όχημα ακολουθώντας τους διαμορφωμένους διαδρόμους εισόδου και εξόδου στο περιβάλλοντα χώρο έτσι ώστε :

α) Στη πρώτη, θα πραγματοποιείται η ταυτοποίηση τους απο υπαλλήλους του Δήμου που θα είναι προφυλαγμένοι με μάσκες και γάντια. Μετά την ταυτοποίηση οι ωφελούμενοι θα υπογράφουν με δικό τους στυλό σε έντυπη λίστα ή στην οθόνη του υπολογιστή ταμπλέτα.β) Στη δεύτερη, ο δικαιούχος θα υποδεικνύει στους υπαλλήλους του αναδόχου που θα τοποθετήσουν τα τρ΄΄οφιμα (σχάρα, πορτ-παγκάζ, έντος του οχήματος) και οι υπάλληλοι της αναδόχου εταιρείας ολοκληρώνουν την διαδικασία.

γ) Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας συνεχίζουν την έξοδό τους απο τον περιβάλλοντα χώρο του γυμναστηρίου.

 

Υποχρεώσεις Ωφελουμένων

Οι δικαιούχοι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες :

1) Να προσέλθουν στο σημείο παραλαβής των τροφίμων αυστηρά στη προκαθορισμένη μέρα και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί με SMS. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να τηρηθεί ο συγκεκριμένος κανόνας για την αποφυγή μποτιλιαρίσματος.

2) Να διαθέτους το δικό του στυλό για την υπογραφή στην έντυπη λίστα υπογραφών ή στην οθόνη του υπολογιστή ταμπλέτα.

3) Κατά την ταυτοποίηση και παραλαβεί να φορούν μάσκα.