Βοήθεια στο Σπίτι

 

 

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο λειτουργεί από το 2002, παρέχει βοήθεια και υποστήριξη στο σπίτι εκεί που υπάρχει ανάγκη, ενθαρρύνοντας την ίδια στιγμή τους ωφελούμενους ηλικιωμένους, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν , να συμμετέχουν δημιουργικά σε ομαδικές δραστηριότητες µε στόχο την αποφυγή φαινομένων στέρησης της ανθρώπινης επαφής και μοναξιάς.

Η ομάδα των στελεχών του προγράμματος εφαρμόζει τις αρχές και μεθόδους της ομαδικής εργασίας και του κοινωνικού σχεδιασμού. Οι υπηρεσίες προσφέρονται µε περιοδικές επισκέψεις επαγγελματικού προσωπικού στο σπίτι µε κάποια κανονική συχνότητα , ανάλογα µε τις ανάγκες, και αφορούν:

 

Νοσηλευτική μέριμνα µε επισκέψεις στο σπίτι από νοσηλευτικό προσωπικό µε πολυετή εμπειρία

  • Συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη µε κοινωνικούς λειτουργούς.
  • Διεκπεραίωση οικογενειακών θεμάτων - Οικιακή φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης

          (μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών, κλπ )

  • Διοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων

 

Η σκοπιμότητα του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι είναι αφενός να εξυπηρετηθεί μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων και ανήμπορων ατόμων και αφετέρου να δοθεί η δυνατότητα στα µέλη των οικογενειών τους (κυρίως δε στις γυναίκες) που ήταν επιφορτισμένα µε την φροντίδα τους, να απεμπλακούν και να διευκολυνθούν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα µε τα παραπάνω, τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

  • Η απελευθέρωση του χρόνου των γυναικών (που έχουν την επιμέλεια των ηλικιωμένων,  προκειμένου να  αναζητήσουν εργασία)
  • Η δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για την εναρμόνιση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου των γυναικών.
  • Η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας (ο ηλικιωμένος αισθάνεται ενεργό µέλος της οικογένειας και όχι αποκομμένο από αυτήν)
  • Η δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών.
  • Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στη δομή (κυρίως γυναίκες)
  • Η ποιοτική αναβάθμιση των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και ανήμπορων ατόμων στην περιοχή
  • Η έκφραση αγάπης και έμπνευση  ελπίδας  στους  ηλικιωμένους  (ως  ελάχιστη  αναγνώριση της  προσφοράς  τους  στο κοινωνικό σύνολο)

 

Οι υπηρεσίες του προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" από τις 02/05/2023 έχουν μεταφερθεί στον Δήμο Φλώρινας στο τμήμα πρόνοιας

 

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2385044540