Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας βρίσκεται συνεχώς δίπλα στον πολίτη.

 

Ανακοινώσεις

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Φλώρινας ανακοινώνει τους Πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και προσληπτέων σύμφωνα με την υπ΄αριθ. ΣΟΧ 1/2023 με αριθ. πρωτ. 1730/13.07.2023 Ανακοίνωση της Κ.Ε.ΔΗ.ΦΛΩ. για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.