Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας βρίσκεται συνεχώς δίπλα στον πολίτη.

 

Ανακοινώσεις

Ανακοίνωση υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2021 για σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών για την κάλυψη απρόβλεπτων και επέιγουσων αναγκών, σύμφωνα με το άρθρ. 207/4820 (ΦΕΚ 130/Α/23-7-2021)

 

Συνημμένα έγγραφα: