Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Φλώρινας βρίσκεται συνεχώς δίπλα στον πολίτη.

 

Ανακοινώσεις

Οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης για την υπ΄αριθμ. 402/21-02-2022 ανακοίνωση για την πρόσληψη εννιά (9) πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου με ωριαία αποζημίωση, διάρκειας 8 μηνών, για τα προγράμματα « Άθλησης για Όλους» της περιόδου 2021-2022 είναι η εξής :

 

Για τον Κωδικό Θέσης : 101

Για τον Κωδικό Θέσης : 102

Για τον Κωδικό Θέσης : 103

Για τον Κωδικό Θέσης : 104

Για τον Κωδικό Θέσης : 105

Για τον Κωδικό Θέσης : 107